Paul Vermast

Paul Vermast is lid partijraad, gemeenteraadslid en komt uit Dronten (Flevoland)


Zij linken naar Paul Vermast

  • Website
  • Feed (actief, valideer)
  • Netwerken:
  • Twittert.
  • Laatste bericht: 27 oktober 2016, 08:57 (119 uur geleden gecheckt)
  • Controle-interval: elke 30 minuten.
  • Twingly blogrank: Twingly BlogRank
  • Technorati rank: 709622, met een authority van 6. * ( 1 januari 1970, 01:00)
  • Links volgens Technorati: 6*
  • Blogt over landbouw weblog bestrijdingsmiddelen biologische landbouw gewasbeschermingsmiddelen landbouwgif democratie oekraïne opkomplicht referenda referendum stemplicht verkiezingen cda dronten groenlinks leefbaar dronten masterplan sp suydersee vvd winkelhart aeres hogeschool cah studentenhuisvesting de drontenaar een vandaag flevopost journalist noordoostpolder omroep flevoland luchthaven chipshol schiphol uitbreiding alcohol apv blowverbod drugs wiet flevoland zuiderzee op zuid .

  donderdag, 27 oktober 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  De innerlijke tegenstrijdigheid van de biologische landbouw

  In landbouw, weblog, bestrijdingsmiddelen, biologische landbouw, gewasbeschermingsmiddelen, landbouwgif.

  In de laatste drie decennia van de vorige eeuw hoorde je nog wel eens de term ‘onbespoten’ voorbij komen als het ging om wat we nu de biologische landbouw noemen. Die term is gelukkig alweer lange tijd verdwenen omdat het ook niet klopt ten slotte! Ook de biologische gewassen worden bespoten. Zij het met middelen die in de natuur te vinden, en daarmee, ‘biologisch’ zijn. De biologische landbouw onderscheidt zich, grof gezegd, van de gangbare landbouw doordat het gebruik van chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest is verboden. Maar daar valt wel iets op af te dingen.

  Natuurlijke bestrijdingsmiddelen

  In de strijd tegen de aardappelziekte phytophthora is het bijvoorbeeld effectief om te spuiten met koperoxychloride (kortweg ‘koper) om de schimmelziekte te bestrijden. Dat is een middel dat ‘in de natuur voorkomt’ en daarom is toegelaten. Sinds 2000 overigens alleen nog als middel voor bladbemesting in het geval van een kopertekort en enkel in zeer lage doseringen. Koper is namelijk een zwaar metaal dat schadelijk is voor het bodemleven, de gezondheid, het waterleven en zeer schadelijk effect op de groei van planten (fytotoxiteit).

  Ook tegen insecten worden bestrijdingsmiddelen ingezet op natuurlijke basis, zoals bijvoorbeeld pyrethrum. Bij het grote publiek beter bekend onder de merknaam Sprutzit. Een gif dat de insecten die ermee in aanraking komen snel doet sterven en weer makkelijk en snel uit het milieu verdwijnt. Het nadeel van pyrethrum is echter dat het een ‘breed werkend’ niet selectief gif is. Dus het doodt niet alleen de plaag zoals luizen, maar ook de natuurlijke bestrijders zoals oorwormen of lieveheersbeestjes.

  Biologisch gedachtegoed

  Als je kijkt naar het ideaal van de biologische landbouw dan is dat kort samengevat: ‘Een gezond product telen tegen zo min mogelijk negatieve effecten op milieu en bodem. Daarbij zoveel mogelijk geholpen door grondstoffen vanuit de natuur en het natuurlijk evenwicht’. Vanuit die gedachte is het spuiten van natuurlijke middelen een logische. Immers je gebruikt stoffen die van nature al in het milieu en de natuur voorkomen.

  Maar het nadeel van die stoffen is dat ze vaak nogal ‘onbehouwen‘ zijn. Zoals pyrethrum, dat als gif effectief is, maar dan ook meteen alles doodt.
  Vanuit de gedachte van de biologische landbouw, dat je gebruik zou willen maken van het natuurlijk evenwicht, zou je willen dat je giffen hebt die ‘smal werkend’, en dus selectief, alleen je plaag aanpakken. Dat heeft als voordeel dat je de luizen, op het moment dat die een plaag in je gewas beginnen te vormen, op achterstand kunt zetten door de eerste generatie te bespuiten. In de tussentijd zullen de natuurlijke vijanden van de luis (zoals de oorworm of lieveheersbeestje) sterker worden en latere generaties in toom kunnen houden.

  Dogma van natuurlijk gif

  De biologische landbouw sluit het gebruik van chemische middelen uit. Dat is vanuit de historie een begrijpelijke stap en ook het onderscheidend verschil met de ‘gangbare landbouw’. Tegelijk moet je ook vast stellen dat de gangbare en de biologische landbouw steeds meer naar elkaar aan het toegroeien zijn. Het middelengebruik in de gangbare landbouw neemt steeds verder af en tal van oplossingen, voor onder andere onkruidbestrijding, die voortkomen uit de biologische landbouw zijn inmiddels gemeengoed geworden. Steeds meer kun je spreken over een ‘duurzame landbouw’ die het ideaal van de biologische landbouw aan het nastreven is. Ook gangbare boeren telen een goed product tegen een zo minimaal mogelijke impact op de omgeving.

  Mij lijkt het zinnig dat in de biologische landbouw het debat gevoerd zou worden over het dogma van het natuurlijk gif. Zouden er geen slimmere oplossingen zijn die, vanuit het ideaal van de biologische landbouw bezien, beter passen in de actuele landbouwpraktijk?


  Kanttekeningen

  Natuurlijk heb ik hierboven géén pleidooi gehouden voor het afschaffen van de biologische landbouw. Dat gaat immers om meer dan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alleen. Daarbij is de grootschalige monocultuur, en de daaruit voortvloeiende negatieve effecten op de biodiversiteit, van de (gangbare) landbouw een ander enorm probleem dat moet worden aangepakt. Ook heb ik de veehouderij en alle problemen die daarachter weg komen in het geheel buiten beschouwing willen laten. Maar ik zou een pleidooi willen houden om vanuit het gedachtegoed van de biologische landbouw eens over de grenzen heen te kijken.

  Dit alles in de vaste overtuiging dat op een termijn van pakweg tien tot twintig jaar de ‘EKO-landbouw‘ en de gangbare landbouw geen noemenswaardige verschillen meer zullen kennen. Daarbij zal er naar mijn opvatting wél een niche overblijven voor de ‘biologisch-dynamische Demeter-landbouw‘ die in haar wijze van landbouw verder gaat en bereid is naar andere zaken te kijken ‘die liggen tussen hemel en aarde’.

  Het bericht De innerlijke tegenstrijdigheid van de biologische landbouw verscheen eerst op Paul Vermast.

  woensdag, 5 oktober 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Beveiligd: Plannen voor het plein

  In verborgen, dronten, meerpaalplein, redeplein.

  Wachtwoordbeveiliging

  Voer het wachtwoord hieronder in om deze beveiligde post te bekijken.:

  Het bericht Beveiligd: Plannen voor het plein verscheen eerst op Paul Vermast.

  zondag, 25 september 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Stemplicht bij bindende referenda

  In weblog, democratie, oekraïne, opkomplicht, referenda, referendum, stemplicht, verkiezingen.

  Vandaag wordt bekend dat het ‘Forum voor Democratie’ van Thierry Baudet gaat meedoen als politieke partij aan de verkiezingen van maart komend jaar. De reden is dat Baudet “geen vertrouwen meer heeft in de bestaande partijen en de inwisselbare types die daarin naar boven komen”.

  Baudet kennen we al één van de aanstichters van het referendum over Oekraïne dit voorjaar. De nieuwe ‘partij’ zal zich sterk gaan maken voor bindende referenda en gekozen burgemeesters. Ook wil de partij zo snel mogelijk referenda over de euro en open grenzen.

  Bindende referenda

  Over de aangedragen onderwerpen voor referenda vind ik wel het een en ander, maar daarover zou ik het nu niet willen hebben. Het idee dat er bindende referenda zouden moeten komen die de regering dwingen om de uitslag daarvan ook over te nemen en uit te voeren heeft gevolgen waarover je goed moet nadenken. Dat het een systeem is wat goed kan functioneren wordt in de verschillende buitenlanden (meestal wordt het verwezen naar Zwitserland) wel aangetoond.

  Het idee daarachter is dat het de ‘directe democratie’ zou versterken en ‘de burger meer macht’ zou geven. Hoewel die burger bij verkiezingen altijd al het laatste woord heeft kan het geen kwaad om tussentijds met belangrijke besluiten de mening van de bevolking nog eens te peilen. Daar staat tegenover dat de grote besluiten die al genomen zijn en waarmee je het niet eens bent, zoals bijvoorbeeld de Euro, niet referendabel zouden moeten zijn. Daarvoor zijn immers ‘gewone verkiezingen’ waaraan partijen mee kunnen doen die dat tot hun politieke inzet maken. Halen die een meerderheid in het parlement kunnen ze de Euro afschaffen. Dat besluit zou dan weer onderwerp van een referendum kunnen zijn omdat het dan een ingrijpend tussentijds besluit is.

  Stemplicht

  Maar voor meer echten van kiezers zouden van mij ook wel een plicht tegenover gesteld mogen worden, namelijk een stemplicht of opkomstplicht. De verplichting om ook daadwerkelijk deel te nemen aan de oproep tot een verkiezing of referendum. Daarbij moet ongeldig of blanco stemmen altijd een mogelijkheid blijven, maar je hebt te komen als je wordt opgeroepen.

  In België bestaat dat systeem en daaraan hangen ook consequenties: ‘Wie binnen 15 jaar vier of meer keren niet opkomt riskeert ontneming van het stemrecht voor een periode van tien jaar en bovendien uitsluiting van benoemingen, promoties of onderscheidingen van de openbare overheid voor die periode’ valt te lezen op Wikipedia.

  Mij lijkt een dergelijk systeem voor Nederland heel werkbaar. Niet stemmen kan dan worden bestraft met een boete. Daarnaast wordt je uitgesloten van actief stemrecht als je vier op een volgende verkiezingen, of vier verkiezingen in 15 jaar, niet komt opdagen en telt je niet meer mee als stemgerechtigde in de opkomstpercentages. Het actief stemrecht is weer terug te krijgen als je jezelf in persoon weer als kiezer laat registeren bij de gemeente. Inclusief de Belgische uitsluiting voor openbare benoemingen, promoties en onderscheidingen.

  Wil van het volk

  Het voordeel van een verplichting is dat referenda niet langer ‘gekaapt’ kunnen worden door een kleine minderheid zoals bij het Oekraïne-referendum. Slechts 32,2% van de kiezers nam de moeite om te komen stemmen. Daarvan was 61,1% tegen het verdrag met de Oekraïne waarna de uitslag werd uitgelegd als of een ruime meerderheid van de Nederlanders tegen het verdrag zou zijn. Dat is natuurlijk onzin: 67,8% van de Nederlanders vond er kennelijk zo weinig van dat ze niet eens zijn komen stemmen. Dat betekent de facto dat eigenlijk ‘slechts’ 19.7% van de kiesgerechtigden tegen het verdrag met de Oekraïne is. Voor de rest geldt dat ze voor zijn of dat we het niet weten. Maar de stelling dat ‘een ruime meerderheid van de Nederlanders tegen het verdrag is’ kun je onmogelijk serieus nemen.

  Ook zag je het effect dat mensen die vóór het verdrag waren, maar überhaupt tégen het referendum over dit onderwerp, niet zijn komen stemmen om ervoor te zorgen dat de kiesdrempel van 30% niet zou worden gehaald. Dat soort van ‘strategische overwegingen’ worden door een stemplicht voorkomen en geven dan ook een reëler beeld van de werkelijke wil van het volk.

  Meer rechten en meer democratie zijn prima! Maar van mij mag er dan ook van de kiezer worden verwacht dat deze zich verdiept en komt stemmen.

  Het bericht Stemplicht bij bindende referenda verscheen eerst op Paul Vermast.

  donderdag, 15 september 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Toch maar een masterplan?

  In weblog, cda, dronten, groenlinks, leefbaar dronten, masterplan, sp, suydersee, vvd, en meer.

  Omroep Flevoland weet te melden dat Winkelcentrum Suydersee, volgens makelaarsvereniging Dynamis, ‘een structureel overaanbod’ heeft en eigenlijk te groot is voor de maat van Dronten. Dat kon onmogelijk nieuws zijn omdat het winkelcentrum, dat nu precies tien jaar open is, werd gebouwd voor een gemeente met 45.000 inwoners in een tijd dat internetwinkelen nog niet de vlucht genomen had die we nu zien.

  Toen rond de eeuwwisseling plannen werden gemaakt voor een nieuw centrum was het op basis van de gebruikte modellen geen hele grote gok om aan te nemen dat we nu als gemeente tegen de 45.000 inwoners zouden aanzitten. Maar de groei vlakte af en de economische crisis vanaf 2008 gooide behoorlijk roet in het eten. Het inwoners aantal ligt nu tussen de 40 en 41.000 inwoners en er zijn geen aanwijzingen dat dit snel en spectaculair zou gaan veranderen.

  Leegstand

  Iedereen wie wel eens een rondje heeft gelopen zal het zijn opgevallen dat er veel panden in ons Winkelhart leegstaan of zijn dichtgeplakt. Geen uniek beeld in Nederland, maar ook voor ons dorp geen wenselijke situatie. De oplossing is alleen niet zo simpel te bedenken omdat er heel veel partijen zijn die je daarvoor nodig hebt.

  De meest voor de hand liggende oplossing is een deel van het beschikbare winkelaanbod verkleinen. Bijvoorbeeld door de oudere delen van het centrum aan het winkelaanbod te onttrekken. Te denken valt aan de hoek waar al veel leegstand is en recent Scheer & Foppen dicht is gegaan, de muziekwinkel al leeg staat en helaas ook de Kookwinkel een opheffingsuitverkoop aan het houden is. Maar gelukkig zitten er in dat gebied ook winkels waar het goed mee gaat, zoals de handwerkwinkel of Xenos. Mocht je daar dus winkels gaan ombouwen naar een andere functie dan moet er wel iets met de bestaande winkels zodat het voor hen ook aantrekkelijk blijft.

  Masterplan

  Om die reden hebben we als GroenLinks in januari al het voorstel gedaan om een ‘Masterplan Centrum Dronten’ te maken samen met ondernemers, Meerpaal, eigenaren en inwoners. Een plan dat ervoor moet zorgen dat ons Winkelhart ook de komende tien jaar aantrekkelijk blijft om te winkelen, te wonen of te werken. Helaas wilde CDA, VVD, Leefbaar Dronten en de SP daarvan niets weten en werd ons voorstel weggestemd.

  Laat het onderzoek van deze week voor deze partijen hopelijk een nieuwe ‘wake-up call’ zijn dat we niet op onze handen kunnen blijven zitten. We wachten nu al maanden op een nieuwe economische visie… Wellicht is het toch niet zo’n gek idee voor de coalitie en de socialistische-gedoger om toch eens opnieuw na te denken over een Masterplan Winkelhart?

  Het bericht Toch maar een masterplan? verscheen eerst op Paul Vermast.

  donderdag, 8 september 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Het is tijd voor een schone lei

  In weblog, aeres hogeschool, cah, dronten, studentenhuisvesting.

  Dat studenten worden weg gezet als een groep niet-welkome inwoners is volkomen onzin. Studenten zijn meer dan welkom in Dronten en vormen een welkome aanvulling van onze samenleving. De reden dat ikzelf 20 jaar geleden in Dronten ben komen wonen was dat ik hier ben gaan studeren. Niet aan de CAH, maar aan de Warmonderhof. Daar is een grote studenten-campus waar vrijwel alle leerlingen van de dagopleiding wonen. Op dit moment wordt er zelfs fors bijgebouwd om de toestroom van leerlingen aan te kunnen (zie foto).

  Algemeen belang

  Maar kenmerk van studenten (en arbeidsmigranten) is dat ze doorgaans (ik ben zelf zo’n uitzondering op de regel) tijdelijk in onze gemeenschap wonen en zich daardoor zelden echt binden. Dat geeft ook niet, maar heeft onvermijdelijk het gevolg dat er minder oog is voor de overlast die buren ervaren. Dat USRA nu zegt via dialoog tot een oplossing te willen komen is naar inwoners die –soms- al vele jaren ernstige overlast ervaren wel erg mager.

  Als volksvertegenwoordiger moet ik afwegingen maken in het algemeen belang voor alle inwoners. Studenten en arbeidsmigranten horen daarbij! Maar vragen ook om passende huisvesting. Warmonderhof laat al jaren zien hoe je zonder overlast studenten kunt huisvesten als onderwijsinstelling. Aeres Hogeschool zou daaraan een voorbeeld kunnen nemen.

  Schone lei

  De huidige situatie betekent voor inwoners van onze gemeente die een studentenhuis in de buurt hebben dat er een uitzichtloze situatie ontstaat. Dat is onverteerbaar! Daarom moeten we als gemeentelijke overheid naar een situatie die weer beheersbaar te maken valt. Wat ons betreft is dat eerst doordat de onderwijsinstellingen zorg moeten dragen voor huisvesting en de studentenhuizen uit de kernen verdwijnen, binnen een periode van 5 jaar. Iedere student kan zijn/haar opleiding dan gewoon in die kamer blijven zitten. Als alle studentenhuizen zijn verdwenen zou de gemeente in de toekomst mogelijk opnieuw kunnen kijken naar een systeem van studentenhuizen in de kernen. Streng gereguleerd op basis van vergunningen die bij ernstige overlast kunnen worden ingetrokken.

  Dat USRA staat voor de belangen van de studenten is goed, maar de belangen van andere inwoners moeten ook verdedigd worden. Want de hoge school is belangrijk voor onze gemeente, maar moet zich ook verzekeren van draagvlak in diezelfde samenleving. Naar mijn opvatting is een nieuwe start met een schone lei daarvoor noodzakelijk. Ik nodig USRA uit om daarover op een constructieve manier te willen meedenken in plaats van dramatisch te doen over polarisatie en uitsluiting. Mijn deur staat open.

  Altijd welkom, ook voor een biertje!

  Het bericht Het is tijd voor een schone lei verscheen eerst op Paul Vermast.

  vrijdag, 26 augustus 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Journalist van de raad door Paul Vermast

  In blogs, democratie.

  Beste Kees,

  Dank voor je reactie! Laten we voorop stellen dat mijn blogje zich vooral richt op je hoofdredacteur die zichzelf een rol toedicht in het controleren van de democratie. Het feit dat er verslag wordt gedaan van raadsvergaderingen is heel goed en belangrijk. Daarbij speel ik ook niet op de man, maar toch vooral op de columnist. Het is met columnisten zoals met politici: wie de bal kaatst kan hem terug verwachten.

  Maar in plaats van te communiceren via blogs lijkt me en kop koffie na het reces me een prima idee!

  Hartelijke groet,
  Paul

  donderdag, 25 augustus 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Journalist van de raad door Kees Bakker

  In blogs, groenlinks, politiek, nieuws, flevopost, zuiderzee op zuid, gemeenteraad, raadsvergadering, raadszaal, en meer.

  Dag Paul,

  Ik ben het harte eens met je eerste opmerking dat ophef in de media over de media doorgaans saai is. Uitzonderingen bevestigen de regel, maar ik laat het graag aan ieders eigen inschatting over of we hier met een uitzondering te maken hebben of niet.
  Ik vind het wel jammer dat je in je kritiek vaak zo op de man speelt. Dat je de FlevoPost wegzet als ‘Lokaal sufferdje’ is niet erg. Ik beschouw dat als een geuzennaam. Tegelijkertijd verwacht je van dat lokale sufferdje dingen die in de lokale journalistiek al lang niet meer gewoon zijn.
  Het is eerder uitzondering dan regel aan het worden dat lokale media aanwezig zijn bij raadsvergaderingen. Veel kranten menen dat lezers niet op dat nieuws zitten te wachten. Die besteden hun aandacht liever aan wat meer sensationele onderwerpen; lokale relletjes worden actief opgezocht en gevoed. Huis-aan-huisbladen (de sufferdjes) die aan lokale politieke journalistiek doen zijn al helemaal op de vingers van één hand te tellen.
  Je zou de FlevoPost daarom ook kunnen roemen, dat zij in deze tijden nog wel geld en aandacht besteed aan de lokale politiek. Dat er dan af en toe een meer onderzoekende houding gewenst is, daar heb je een punt. Maar het is ook roeien met de riemen die je hebt, want voor de lokale politieke verslaggeving is in de loop der jaren wel steeds minder tijd beschikbaar.
  Als je dan zegt dat de FlevoPost alleen maar braaf verslagjes schrijft die niet van het niveau zijn dat de inwoners echt iets te weten komen over de politieke verhoudingen, daarmee doe je ons en mij te kort, Paul. In mijn verslagen probeer ik wel degelijk aandacht te besteden aan wat er in de raad gezegd wordt, aan de tegenstellingen, aan de verschillende opvattingen. Dat blijkt ook, want je reageert op een column over het standpunt van jouw partij over Zuiderzee op Zuid. Dat standpunt, een minderheidsstandpunt inderdaad, is uitgebreid aan de orde geweest in verschillende artikelen, verslagen en columns.
  Dat ik je vervolgens niet heb gebeld toen ik je standpunten ‘niet begreep’ (lees: het er niet mee eens was), heeft een principiële reden. Ik vind dat het politieke debat in de raadszaal moet worden gevoerd. Wat daar wordt gezegd, telt. Niet wat politici achteraf in blogs of ingezonden brieven beweren. Ik ben in het begin van mijn carrière als lokaal verslaggever in Lelystad regelmatig na raadsvergaderingen aangesproken door raadsleden die zeiden ‘Ik zei dat en dat, maar ik bedoelde iets anders. Je zet dat toch niet in de krant, hè? Ik bedoelde het echt anders’. Ik ben daarom het gesprek na raadsvergaderingen maar een beetje uit de weg gegaan, behalve als iets me echt niet duidelijk was. Want ja, zo kun je achteraf alles recht praten wat krom is, terwijl de notulen van de raadsvergadering (en tegenwoordig de videoverslagen) echt iets anders laten zien.
  Overigens heeft dit niets met jou te maken, want zulk gedrag is jou gelukkig vreemd. Net zoals ik jou niet in de hoek heb gezet als ‘drammer’. Integendeel, Paul: in mijn columns geef ik vaak mijn eigen mening, dat kan, mag en moet soms in een column, maar laat ik het oordeel ook vaak over aan de lezer. Dat was hier ook het geval. ‘Aan de ene kant kun je respect hebben voor de standvastigheid in een principiële kwestie. GroenLinks heeft een standpunt en wijkt daar niet vanaf. En men grijpt elke gelegenheid aan om haar principe te verkondigen, met de oproep aan anderen ‘Volg ons daarin’. Aan de andere kant kun je het ook zien als drammen. De gemeenteraad heeft er voor de zomer in diverse sessies uitgebreid over gepraat. Er is een besluit genomen in de wetenschap dat de provincie het daar waarschijnlijk niet mee eens zou zijn en een gang naar de rechter zou volgen. Dat is een democratisch besluit. Daar kun je je ook bij neerleggen.’
  Ik vind je af en toe wel een drammer, Paul. ? Maar beschouw dat ook maar als een geuzennaam. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar dat betekent niet dat we elkaar tot de grond toe moeten afbranden als we het niet met elkaar eens zijn. Dus ik neem je uitnodiging, zo heb ik het althans maar opgevat, graag aan en zal je binnenkort bellen. Misschien kunnen we samen eens een kop koffie drinken, om de lucht een beetje te klaren.

  Met vriendelijke groet,

  Kees Bakker
  Freelance verslaggever voor onder andere de FlevoPost

  woensdag, 24 augustus 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Journalist van de raad

  In weblog, de drontenaar, een vandaag, flevopost, journalist, noordoostpolder, omroep flevoland, dronten.

  Ophef in de media over de media, doorgaans is dat saai. Maar nu heeft de gemeente Noordoostpolder de woede van de media gewekt en dat is best grappig. Want de gemeente wil een eigen tekstschrijver inhuren om verslag te doen van raadsvergaderingen. Ons lokale huis-aan-huis-suffertje in Flevoland, de FlevoPost, roept meteen dat het een grote schande is: want de journalistieke onafhankelijkheid! Om de raad te controleren heb je journalisten nodig zo argumenteert de hoofdredacteur Hans van Velzen.

  Maar ik snap de gedachte van de Noordoostpolder wel. De verslagjes van de FlevoPost in Dronten zijn regelmatig ook niet van het niveau dat inwoners echt iets weten over de politieke opvattingen in de raad. Het zal in de Noordoostpolder niet anders zijn vrees ik, afgaande op het initiatief van de gemeente.

  Verslaggevers

  De FlevoPost heeft, overigens net als Omroep Flevoland of De Drontenaar, vooral verslaggevers. Die doen verslag. Van journalisten verwacht ik echter een wat onderzoekende houding. Die doen eens onderzoek maar een kwestie (niet naar een mogelijk relletje) en komen dan met een goed doortimmerd verhaal dat ‘de politiek’ (die overigens ook niet bestaat) in verlegenheid weet te brengen.

  Onze dorpsverslaggever schrijft keurig op wat hij ziet in de debatten. Maar als daarin al te stevig een minderheidsstandpunt wordt betrokken is het toch al wel erg lastig. Hij ziet liever dat iedereen zich maar schikt naar de meerderheid. Afgelopen weken nog werd ikzelf in de hoek gezet als ‘drammer’ omdat wij helder blijven uitdragen geen voorstander te zijn van permanente bewoning van Zuiderzee op Zuid. Hij gaf zelfs toe onze argumenten niet goed te begrijpen. Maar even bellen heeft hij niet (volgens mij überhaupt nog nooit) gedaan.

  En dan gaat zo’n hoofdredacteur vertellen dat zij ons controleren als onderdeel van de democratie? Het spijt me zeer dan ik het niet kan onder drukken daar erg om te moeten grinniken.

  Dat de Noordoostpolder dus bedacht heeft om wat meer neutraal en vooral inhoudelijk verslag te laten doen door iemand die ze daarvoor aanstellen, vind ik niet zo’n gek idee. Zo schokkend is dat trouwens ook niet, want ook de Tweede Kamer schrijft zelf verslagen van debatten om deze te delen via sociale media. Niets nieuws onder de zon.

  Punt is alleen dat de journalist van de raad wel in staat moet zijn een goed verslag te maken. Nu kan en wil ik niet over de Noordoostpolder een mening geven. Maar laat ik het voor Dronten maar zo formuleren dat ik daar op voorhand niet meteen vertrouwen in heb, op basis van hetgeen ik de laatste 13 jaar van de afdeling voorlichting heb zien langs komen.

  Onderzoeksjournalistiek

  Hans van Velzen zou een punt hebben als de FlevoPost eens wat verder zou kijken dan het oppervlakkige verslagje en ook onderzoek zou doen. Ervoor zou zorgen dat raadsleden en wethouders met ‘klamme handen’ de krant zouden opslaan om te zien wat er nu weer voor nieuws wordt gebracht. Maar er zijn soms weken dat ik de krant omgezien in het oud papier gooi.

  Natuurlijk kost dat geld en staan de budgetten van kranten onder druk. Dat is deels ook een kip-ei verhaal. Als de krant regelmatig groot nieuws zou brengen en deze daardoor goed gelezen zou worden, dan zijn adverteerders graag bereid ruimte te kopen. Maar als het bloedeloze stukjes zijn over een grappige verspreking van de burgemeester, dan lijkt het me goed dat de FlevoPost eerst de balk uit het eigen oog haalt voordat op de splinter wordt gewezen in het oog van de Noordoostpolder.

  Ps. Voor de FlevoPost: mijn telefoonnummer is hier te vinden. Of daar en daar. Mailen mag ook. Of misschien twitter? Zelfs via Facebook ben ik bereikbaar. Zal ’t lukken? 😉
   

  Item bij EenVandaag:

  Het bericht Journalist van de raad verscheen eerst op Paul Vermast.

  Reacties op Journalist van de raad

  Door: Kees Bakker op 25 augustus 2016, 23:31

  Dag Paul,

  Ik ben het harte eens met je eerste opmerking dat ophef in de media over de media doorgaans saai is. Uitzonderingen bevestigen de regel, maar ik laat het graag aan ieders eigen inschatting over of we hier met een uitzondering te maken hebben of niet.
  Ik vind het wel jammer dat je in je kritiek vaak zo op de man speelt. Dat je de FlevoPost wegzet als ‘Lokaal sufferdje’ is niet erg. Ik beschouw dat als een geuzennaam. Tegelijkertijd verwacht je van dat lokale sufferdje dingen die in de lokale journalistiek al lang niet meer gewoon zijn.
  Het is eerder uitzondering dan regel aan het worden dat lokale media aanwezig zijn bij raadsvergaderingen. Veel kranten menen dat lezers niet op dat nieuws zitten te wachten. Die besteden hun aandacht liever aan wat meer sensationele onderwerpen; lokale relletjes worden actief opgezocht en gevoed. Huis-aan-huisbladen (de sufferdjes) die aan lokale politieke journalistiek doen zijn al helemaal op de vingers van één hand te tellen.
  Je zou de FlevoPost daarom ook kunnen roemen, dat zij in deze tijden nog wel geld en aandacht besteed aan de lokale politiek. Dat er dan af en toe een meer onderzoekende houding gewenst is, daar heb je een punt. Maar het is ook roeien met de riemen die je hebt, want voor de lokale politieke verslaggeving is in de loop der jaren wel steeds minder tijd beschikbaar.
  Als je dan zegt dat de FlevoPost alleen maar braaf verslagjes schrijft die niet van het niveau zijn dat de inwoners echt iets te weten komen over de politieke verhoudingen, daarmee doe je ons en mij te kort, Paul. In mijn verslagen probeer ik wel degelijk aandacht te besteden aan wat er in de raad gezegd wordt, aan de tegenstellingen, aan de verschillende opvattingen. Dat blijkt ook, want je reageert op een column over het standpunt van jouw partij over Zuiderzee op Zuid. Dat standpunt, een minderheidsstandpunt inderdaad, is uitgebreid aan de orde geweest in verschillende artikelen, verslagen en columns.
  Dat ik je vervolgens niet heb gebeld toen ik je standpunten ‘niet begreep’ (lees: het er niet mee eens was), heeft een principiële reden. Ik vind dat het politieke debat in de raadszaal moet worden gevoerd. Wat daar wordt gezegd, telt. Niet wat politici achteraf in blogs of ingezonden brieven beweren. Ik ben in het begin van mijn carrière als lokaal verslaggever in Lelystad regelmatig na raadsvergaderingen aangesproken door raadsleden die zeiden ‘Ik zei dat en dat, maar ik bedoelde iets anders. Je zet dat toch niet in de krant, hè? Ik bedoelde het echt anders’. Ik ben daarom het gesprek na raadsvergaderingen maar een beetje uit de weg gegaan, behalve als iets me echt niet duidelijk was. Want ja, zo kun je achteraf alles recht praten wat krom is, terwijl de notulen van de raadsvergadering (en tegenwoordig de videoverslagen) echt iets anders laten zien.
  Overigens heeft dit niets met jou te maken, want zulk gedrag is jou gelukkig vreemd. Net zoals ik jou niet in de hoek heb gezet als ‘drammer’. Integendeel, Paul: in mijn columns geef ik vaak mijn eigen mening, dat kan, mag en moet soms in een column, maar laat ik het oordeel ook vaak over aan de lezer. Dat was hier ook het geval. ‘Aan de ene kant kun je respect hebben voor de standvastigheid in een principiële kwestie. GroenLinks heeft een standpunt en wijkt daar niet vanaf. En men grijpt elke gelegenheid aan om haar principe te verkondigen, met de oproep aan anderen ‘Volg ons daarin’. Aan de andere kant kun je het ook zien als drammen. De gemeenteraad heeft er voor de zomer in diverse sessies uitgebreid over gepraat. Er is een besluit genomen in de wetenschap dat de provincie het daar waarschijnlijk niet mee eens zou zijn en een gang naar de rechter zou volgen. Dat is een democratisch besluit. Daar kun je je ook bij neerleggen.’
  Ik vind je af en toe wel een drammer, Paul. ? Maar beschouw dat ook maar als een geuzennaam. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar dat betekent niet dat we elkaar tot de grond toe moeten afbranden als we het niet met elkaar eens zijn. Dus ik neem je uitnodiging, zo heb ik het althans maar opgevat, graag aan en zal je binnenkort bellen. Misschien kunnen we samen eens een kop koffie drinken, om de lucht een beetje te klaren.

  Met vriendelijke groet,

  Kees Bakker
  Freelance verslaggever voor onder andere de FlevoPost

  Door: Paul Vermast op 26 augustus 2016, 10:26

  Beste Kees,

  Dank voor je reactie! Laten we voorop stellen dat mijn blogje zich vooral richt op je hoofdredacteur die zichzelf een rol toedicht in het controleren van de democratie. Het feit dat er verslag wordt gedaan van raadsvergaderingen is heel goed en belangrijk. Daarbij speel ik ook niet op de man, maar toch vooral op de columnist. Het is met columnisten zoals met politici: wie de bal kaatst kan hem terug verwachten.

  Maar in plaats van te communiceren via blogs lijkt me en kop koffie na het reces me een prima idee!

  Hartelijke groet,
  Paul

  maandag, 15 augustus 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Schiphol’s plan B voor Luchthaven Lelystad

  In luchthaven, weblog, chipshol, schiphol, uitbreiding, groenlinks.

  In de regio Flevoland wordt gedaan alsof de komst van de grote luchthaven bij Lelystad een onomkeerbaar feit is. Toch loopt er nu een procedure bij de Raad van State die nog lelijk roet in het eten kan gooien omdat, volgens de Vogelbescherming, onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van grote vogels in het gebied. Het heeft er alle schijn van dat Schiphol al een ‘Plan B’ heeft klaar liggen.

  Begin maart stapte de Vogelbescherming naar de Raad van State (RvS) tegen het bestemmingplan van de gemeente Lelystad voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Volgens Vogelbescherming ‘veronachtzaamt de gemeente de grote risico’s van deze uitbreiding voor de natuur en de vliegveiligheid’. Als je ziet dat grote vogels, zoals ganzen, bij Schiphol tot een straal van 20 km worden gedood, dan zie je een niet op te lossen probleem in Lelystad. Want bedenk je daarbij dat de gehele Oostvaardersplassen, delen van het Markermeer, het IJsselmeer en de Randmeren in deze straal liggen. Al deze gebieden vallen onder de bescherming van de Natura 2000. GroenLinks heeft er, ook in de Kamer, bij voortduring op gewezen dat dit punt onvoldoende is meegenomen in het Luchthavenbesluit.

  Broertje voor Schiphol

  Eind mei komt de Telegraaf met het bericht dat Schiphol ‘een broertje’ moet krijgen in de Haarlemmermeer “met een tweede aankomst- en vertrekgebouw en een zevende baan”. Schiphol reageert als door een adder gebeten en noemt de plannen “verre toekomstmuziek en in deze fase niet opportuun”. Ook het

  Schipholplannen volgens de Telegraaf

  Schipholplannen volgens de Telegraaf

  ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) noemt deze plannen volgens NRC “zeer prematuur”.

  Dat valt echter nog te bezien. Al in 2012 werd er, in de wandelgangen, tijdens de presentatie van het Advies van de Alderstafel Lelystad gemompeld over een tweede terminal ten westen van Schiphol. Medewerkers van Alders (in dienst van I&M) reageerden als door een wesp gestoken en ontkenden dat glashard. Zo hard, dat ik het opvallend vond.

  Probleem was toen alleen dat de gronden waarop deze nieuwe terminal gebouwd moet gaan worden in handen zijn van de familie Poot en hun bedrijf ‘Chipshol’. Chipsol lag al vanaf 1993 in een slepend juridisch gevecht, onder andere met de Luchthaven. Na jaren lange rechtszaken heeft de familie Poot in 2014 besloten het bedrijf te verkopen. Een mooie kans voor Schiphol, omdat met een nieuwe eigenaar wellicht wel zaken is te doen.

  Dat Schiphol en het ministerie van I&M de plannen nu ‘zeer prematuur’ noemen valt dus nogal te betwijfelen. Het probleem is echter dat een nieuwe luchthaventerminal in Haarlemmermeer niet past in de afspraken die, tot 2020, met de Regio Schiphol zijn gemaakt aan de Alderstafel Schiphol. Daar is immers afgesproken dat in 2018 Lelystad open zal gaan als ‘overloop luchthaven’.

  Brusselse regeltjes

  Als de Raad van State echter de aanleg van Lelystad verbiedt, vanwege de Vogels in de Natura 2000 gebieden rond de Luchthaven, moet Schiphol wel iets anders. De afspraken van Alders zijn dan tenslotte door de hoogste rechter van tafel geveegd. (Let op: ‘de stomme natuur- en milieuregeltjes van ‘Brussel’ zijn daarvan dan de oorzaak; zo voorspel ik u.) Dan ‘kan Schiphol niet anders’ dan die tweede terminal aanleggen. Het bedrijf heeft dan nog vier jaar om dat te regelen zonder de afspraken met de Regio aan de Alderstafel te schenden.

  Schiphol heeft dan precies wat het wil. Alleen de regio Flevoland heeft dan miljoenen verspild aan een project, waarvan al jaren wordt gewaarschuwd dat het zeer twijfelachtig is of het er komt. We wachten met belangstelling op het oordeel van de Raad van State.

  Het bericht Schiphol’s plan B voor Luchthaven Lelystad verscheen eerst op Paul Vermast.

  maandag, 1 augustus 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Blowverbod

  In weblog, alcohol, apv, blowverbod, dronten, drugs, wiet.

  Afgelopen week maakte de gemeente Dronten bekend dat er een ‘blowverbod’ in de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) zal komen te staan. Het irritante van dit soort gemeentelijke berichten is dat de gemeenteraad over het vaststellen van de APV gaat, maar nog geen voorstel van het college heeft gezien. Dus eigenlijk kun je daar als raadslid nauwelijks op reageren omdat er nogal veel afhangt van de context.

  Immers, de Opiumwet stelt het gebruik van softdrugs niet strafbaar vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Om de strafbaarheid dan als gemeente vanuit de openbare orde toch te willen invoeren is iets waarbij ik me wel vragen kan stellen.

  Openbare Orde

  Want het nemen van bovenwettelijke maatregelen in het belang van de Openbare Orde en Veiligheid zou, naar mijn opvatting, in de kern van tijdelijke aard of naar specifieke omstandigheid bepaald moeten zijn. Als er ergens (veel) overlast van drugsgebruikers is, kan een tijdelijk verbod een prima middel zijn om te handhaven. Maar de vraag is of er binnen de bestaande regels al geen andere bepalingen zijn die het mogelijk maken op te treden tegen overlast.Ik denk het wel.

  Toch kan ik me wel voorstellen dat je een verbod maakt voor schoolpleinen of, bijvoorbeeld, openbaar toegankelijke plaatsen als de Meerpaal of het gemeentehuis. Maar dan rijst bij mij de vraag of dat niet al gereld is via het rookverbod in openbare gebouwen en horeca.

  Voorlopig heb ik dus nog wel wat vragen of het eigenlijk wel nodig is dit op te nemen in de APV.  Ik vermoed dat we nu eigenlijk al prima kunnen optreden tegen drugsoverlast. Veel meer heb ik het idee dat de burgemeester/het college een ‘algemene hekel’ heeft aan softdrugs en die in het algemeen zou willen verbieden. Dat is een politiek debat dat volgens mij niet thuishoort in een APV.

  Andere drugs: Alcohol

  In de APV hebben allemaal regels voor het gebruik van een andere drugs: alcohol. Het gebruik daarvan is gereguleerd en mag niet op de openbare weg. Om het te gebruiken hebben we horecagelegenheden aangewezen waar dat kan en winkels waar je het kunt kopen.

  Het gebruik van wiet is niet verboden, maar in het bezit hebben, telen of verkopen wel! Zeker als je het vergelijkt met alcohol is dat erg vreemd. Tegenstanders van legalisatie van wiet wijzen op de enorme toename van de werkzame stof in wiet en de effecten daarvan. Juist dat argument pleit voor legalisering van de teelt en verkoop omdat je dan (net als mij alcohol) de sterkte kunt reguleren.

  Daarnaast levert het de samenleving mogelijk ook nog eens  850 miljoen euro op aan belastinginkomsten die nu verdwijnen in het criminele milieu.  Daarbij haal je de criminaliteit uit de teelt en handel wat weer veel inzet van politie en justitie scheelt. Het is dan ook niet zonder reden dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige maand pleitte voor experimenteren met gereguleerde wietteelt.

  Wat mij betreft zou Dronten moeten stoppen met dit achterhoedegevecht en zich aansluiten bij de VNG. Ruimte zat en veel agrarische kennis in onze gemeente. Dus kansen voor onze ondernemers die Dronten op de kaart zullen zetten als agrarische gemeente! Daar kan het college tocht niet tegen zijn?

  Het bericht Blowverbod verscheen eerst op Paul Vermast.

  vrijdag, 29 juli 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Vakantiehuisjes in trek

  In weblog, dronten, flevoland, zuiderzee op zuid.

  RTL Z brengt vandaag het nieuws dat vakantiehuisjes weer ‘booming’ zijn en de prijzen het laatste jaar verdubbelt! “Er wordt het meest gezocht naar huisjes in de omgeving van het bos en strand, met dichtbijgelegen voorzieningen. Kopers komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland en in toenemende mate België. Mensen die voor een vakantiehuis kiezen, kopen het liefst nieuwbouwhuizen, die vaak luxueuzer zijn.” valt te lezen in het bericht.

  Zuiderzee op Zuid

  In mijn hoofd komt meteen de vraag op wat Zuiderzee op Zuid dan nu toch verkeert doen. Want daar houden ze het kennelijk maar misère als je de projectontwikkelaar mag geloven.

  Het antwoord is precies dat wat ik in de debatten de afgelopen tijd steeds opnieuw naar voren heb gebracht over Zuiderzee op Zuid. Het probleem zit in de prijs.

  Veel te duur

  “Het populairst zijn de vrijstaande woning en bungalow tussen 50 en 100 vierkante meter groot. Die kosten gemiddeld tussen 100.000 en 150.000 euro” weet RTL Z te melden. En daar zit het probleem. Zuiderzee op Zuid is een appartementencomplex en de vraagprijs ligt rond de 325.000 euro.
  Dat is ruim 100% boven de gemiddelde prijs die mensen willen betalen voor een vakantiehuisje. Terwijl ze toch al op zoek zijn naar de wat meer nieuwe en luxere huisjes!

  Verlies nemen

  Het probleem van Zuiderzee op zuid is de prijs, niet de bestemming. Als de projectontwikkelaar bereid zou zijn om gewoon zijn verlies te nemen verwacht ik dat de misère snel voorbij zou kunnen zijn. Daarvoor hoeven we als gemeente onze kaders niet los te laten en geen gênante rechtszaak tegen de provincie worden gevoerd.

  Ik hoop dat het college meeleest en dit bij haar overwegingen betrekt!

  Het bericht Vakantiehuisjes in trek verscheen eerst op Paul Vermast.

  maandag, 11 juli 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Misbruik van de Luchthaven Lelystad

  In luchthaven, weblog, schiphol, tweede-kamer, flevoland, uitbreiding.

  Afgelopen week melde zich de eerste luchtvaartmaatschappij die er serieus over denkt om te gaan vliegen vanaf de luchthaven Lelystad. Transavia maakte bekend dat zij “zeer geïnteresseerd [is] in vliegen op Lelystad, naast de vluchten die de luchtvaartmaatschappij al uitvoert vanaf Schiphol” zo valt te lezen in het AD. Waarbij de woordvoerder er gelijk aan toevoegt “Vliegen vanaf Lelystad mag niet ten koste gaan van onze positie op Schiphol.”

  Mooie praatjes

  Het is een trieste bevestiging van hetgeen ik al jaren voorspel: de luchthaven is iedereen verkocht als ‘overloop luchthaven om de druk van Schiphol te verlichtten’, maar het blijkt in de praktijk gewoon een uitbreiding van het luchtverkeer.

  Mooie praatjes van de voorstanders ten spijt dat we ook rekening moeten houden met de mensen rond Schiphol die we minder overlast zouden gunnen. Maar wat blijkt? Al bij de eerste de beste maatschappij die zich meldt gaat het dus niet om het creëren van ruimte op Schiphol, maar wordt er gewoon extra herrie, stank en overlast voor ons toch al volle land toegevoegd.

  Ontlasten Schiphol

  De luchthaven Lelystad moest er komen om Schiphol te ontlasten. De Tweede Kamer was daarin ook heel duidelijk, zoals blijkt uit de aangenomen motie Geurts/De Rouwe (31 936 nr. 183). D motie verzoekt de regering: “zorg te dragen dat de businesscase inzake luchthaven Lelystad gebaseerd is op de uitgangspunten van het Aldersakkoord, namelijk een luchthaven ontwikkelen met een overloopfunctie, en dat de businesscase zich niet richt op het accommoderen van nieuw verkeer waarmee het capaciteitsprobleem op Schiphol niet wordt opgelost”.

  Het voornemen van Transavia is niet in overeenstemming met deze uitspraak van de Kamer en de uitgangspunten van het Aldersakkoord. Als deze uitgangspunten al meteen de eerste keer zo makkelijk overboord worden gezet, mogen we in Flevoland zeer ernstig bezorgd zijn over de garanties dat er geen nachtvluchten zullen komen. Die zijn voor een haalbare exploitatie van vakantievluchten, zoals onder andere Transavia die uitvoert, tenslotte bijna onmisbaar.

  Geloofwaardigheid

  Politici die hun geloofwaardigheid willen behouden zouden nu moeten opstaan en zich hiertegen uitspreken. Gedeputeerde Staten en de Tweede Kamer voorop. Maar ik ben bang dat het niet zal gebeuren en ik, over maximaal vijf tot tien jaar, alleen maar gelijkhebberig kan roepen “Zie je wel, ik zei het in 2016 al”. Daar zal helaas tegen die tijd echt helemaal niemand mee geholpen zijn.

  Het bericht Misbruik van de Luchthaven Lelystad verscheen eerst op Paul Vermast.

  zaterdag, 9 juli 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Simplistisch populisme van de FlevoPost door Paul Vermast

  In gemeente, dronten, flevoland.

  Ah, de huisjeslobby haakt aan! Je punt gaat alleen even aan me voorbij Ellen, maar waar het hier om gaat is een object waar nog niemand permament mag wonen. De gemeente Dronten wil dat ook niet op recreatieparken. Dus dat gegeven staat nu niet ter Discussie.

  Waar het mij om gaat is dat er één projectontwikkelaar met een probleem wordt geholpen, terwijl de ‘gewone’ mensen met een onverkoopbaar huisje maar moeten zien hoe ze het redden.

  Ik vind dat onjuist. Een discussie om het overal toe te laten vraagt om een nieuwe afweging die ik pas dan kan gaan maken in een bredere context.

  In anwoord op je vraag: ik woon in de Europese Unie, Lidstaat Nederland, provincie Flevoland, gemeente Dronten. En daar ben ik blij mee! 😉

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Simplistisch populisme van de FlevoPost door Ellen

  In eu, dronten.

  Is het niet raar dat de centrale overheid decentraliseert, het noorden van het land gaat legaliseren, Dronten een projectontwikkelaar helpt, Gelderland de Vitale parken heeft.

  Welk land, binnen de EU, leven we eigenlijk?

  Ellen

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Simplistisch populisme van de FlevoPost door Paul Vermast

  In groenlinks, dronten.

  Beste Ron (geen anonieme namen gebruiken, zie de huisregels),

  De vergelijking tussen Zeeland (waar ik ben opgegroeid) en Dronten gaat mank. Immers: de voorzieningendichtheid van Zeeland is vele malen groter dan de uitgestrektheid van de Flevopolder.

  Los daarvan gaat het nu niet om de vraag of je wonen op recreatieparken in het algemeen wel of niet moet toestaan. Dat is namelijk een andere discussie. In Dronten staan we dat niet toe in het beleid. Maar voor dit speciefieke geval willen we er ineens van afwijken omdat er een projectontwikkelaar een probleem heeft. Dat is waarom wij als GroenLinks ons er tegen verzetten.

  Wij staan voor een betrouwbare overheid die niet met alle winden mee waait. Nieuw beleid en beleidswijzigingen kunnen, maar dan gebaseerd op een goed doordachte visie. Daarvan is in deze casus geen sprake naar mijn opvatting.

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Simplistisch populisme van de FlevoPost door Dingetje

  In burgerparticipatie.

  Hier in Zeeland zijn aardig wat kleinschalige parken zonder extra voorzieningen die bewoond worden door senioren. Deze hebben hiervoor gekozen ivm het langer zelfstandig kunnen blijven wonen, sociale controle, mantelzorg voor elkaar, burgerparticipatie etc. Woningen zijn er niet genoeg en inderdaad de woningen staan dan voor het grootste deel van het jaar leeg, wat verpaupering, diefstal enz. met zich meebrengt. Jaagt men deze mensen weg dan zal het Gemeenten veel meer geld gaan kosten.

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Simplistisch populisme van de FlevoPost door Paul Vermast

  In gemeente, dronten, zuiderzee op zuid.

  Beste W. Janssen,

  Als we permanent wonen overal zouden toestaan hadden we een ander gesprek. Maar dat is nadrukkelijk niet wat de gemeente wil en wat ook zeker niet mag van de provincie, overigens.

  Hier wordt specifiek een uitzondering gemaakt voor Zuiderzee op Zuid, dus moet ik mijzelf daartoe beperken.

  Dat zo’n complex de door u genoemde woningnood zou oplossen met vraagprijzen van € 325.000.- k.k. lijkt mij volstrekt niet aannemenlijk. Wachtlijsten in de gemeente Dronten zijn ook niet lang bezweert OFW. Al geldt dat misschien wel voor de door u genoemde doelgroepen.

  Juist om die reden zal daarop de komende jaren extra worden ingezet in de gemeentelijke woonvisie.

  Overigens geldt zowel voor ouderen als jongeren dat Zuiderzee op Zuid zo ver van alles weg ligt dat het daarmee al ongeschikt is.

  Mijn punt is dat je dit alles bij de overweging moet betrekken in plaats van de,naar mijn opvatting, tamelijk populistitsche afweging van dhr. Bakker in zijn column.

  vrijdag, 8 juli 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Simplistisch populisme van de FlevoPost door W. Janssen

  In energie, zuiderzee op zuid.

  Er is enorme woningnood ! Wachtlijsten van jaren. Vooral jongeren kunnen nergens heen. (zie de media deze week) De regels voor niet permanent mogen wonen in recreatiewoningen zijn gedateerd (jaren 60). De heer Bakker heeft gelijk want de regels voor recreatiewoningen zijn achterhaald. Dat is geen populisme maar heeft m.i. te maken met realisme. Ook voor senioren die kleiner willen wonen -o.a. het liefst in hun eigen recreatiewoning- zijn er geen “reguliere” woningen. Daarbij staan tig-duizenden recreatiewoningen een deel van het jaar leeg vanwege die regels wat bijvoorbeeld ook alleen maar zinloze extra energie kost. Leegstand omwille van oude regels is dus niet meer uit te leggen voor woningzoekenden. Misschien dat Groen Links eens verder kan kijken dan Zuiderzee op Zuid ?

  donderdag, 7 juli 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Simplistisch populisme van de FlevoPost

  In weblog, dronten, flevopost, gemeenteraad, zuiderzee op zuid, groenlinks, gemeente, populistisch.

  In zijn column in de FlevoPost schrijft verslaggever Kees Bakker over het besluit van de meerderheid in de Drontense gemeenteraad om permanente bewoning van Zuiderzee op Zuid toe te willen staan. Wij waren daar als GroenLinks niet voor.

  “Het is een botsing tussen ‘regels zijn regels’ en ‘de uitzondering op de regel’. De eerste is er voor zwartkijkers die zich willen vasthouden aan wat er op papier staat, de tweede voor mensen die wat verder kijken dan de papieren regeltjes. Ik ben voor het laatste” stelt Bakker.

  Het is van een lekker bekkend populistisch simplisme dat ik dan toch ook niet weersproken wil laten. “Met alle respect: kun je Zuiderzee op Zuid, met appartementen voor een prijs waar de meeste mensen nog geen huis voor kunnen kopen, nou echt een recreatiepark noemen?” vraagt Bakker zich af. Maar het antwoord op deze vraag is niet op ingewikkeld: ja! Want het is door de project ontwikkelaar in volle bewustzijn neergezet als recreatiepark.

  Realisme

  De vraag die je wellicht zou moeten stellen is of een recreatiepark “met appartementen voor een prijs waar de meeste mensen nog geen huis voor kunnen kopen” sowieso wel realistisch was. Daar hadden wij als GroenLinks ook vóór de bouw al onze vraagtekens bij. Want als je zo veel geld voor een vakantiewoning kan neer tellen ga je wel naar een ‘meer aantrekkelijke’ plaats in, bij wijze van spreken, Frankrijk.

  Toch heeft de ontwikkelaar het project gerealiseerd en zit nu met de gebakken peren. De gemeente moet kennelijk zijn probleem maar moet oplossen door de bestemming te veranderen. Want het is tegenwoordig zo lastig om een hypotheek te krijgen voor een vakantiewoning sinds de crisis. Ik zie niet in waarom we deze projecten voor de rijken wél zouden moeten helpen. Iemand die een veel goedkoper huisje op, bijvoorbeeld, recreatiepark Bremerberg of Bosberg te koop heeft staan, maar moet zien hoe hij dat slijt. Daar willen we immers géén permanente bewoning toe staan!

  Gemak

  Maar storender nog vind ik het gemak waarop we regels maar aan de kant moeten zetten omdat we volgens Bakker anders “zwartkijkers [zijn] die zich willen vasthouden aan wat er op papier staat”. Toch denk ik dat de heer Bakker vooraan staat om “schande” te roepen als we met hetzelfde gemak de regels zouden wijzigen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, of om een vestiging van een AZC mogelijk te maken.

  Als er écht een probleem is moet je natuurlijk niet star blijven vasthouden aan wat er op papier staat en zorgvuldig bekijken of je van het bestaand beleid zou kunnen afwijken. Maar wat mij betreft is dat pas echt de aller laatste optie als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Daarvan heeft de ondernemer mij nog volstrekt niet kunnen overtuigen!

  Het bericht Simplistisch populisme van de FlevoPost verscheen eerst op Paul Vermast.

  Reacties op Simplistisch populisme van de FlevoPost

  Door: W. Janssen op 8 juli 2016, 14:10

  Er is enorme woningnood ! Wachtlijsten van jaren. Vooral jongeren kunnen nergens heen. (zie de media deze week) De regels voor niet permanent mogen wonen in recreatiewoningen zijn gedateerd (jaren 60). De heer Bakker heeft gelijk want de regels voor recreatiewoningen zijn achterhaald. Dat is geen populisme maar heeft m.i. te maken met realisme. Ook voor senioren die kleiner willen wonen -o.a. het liefst in hun eigen recreatiewoning- zijn er geen “reguliere” woningen. Daarbij staan tig-duizenden recreatiewoningen een deel van het jaar leeg vanwege die regels wat bijvoorbeeld ook alleen maar zinloze extra energie kost. Leegstand omwille van oude regels is dus niet meer uit te leggen voor woningzoekenden. Misschien dat Groen Links eens verder kan kijken dan Zuiderzee op Zuid ?

  Door: Paul Vermast op 9 juli 2016, 07:40

  Beste W. Janssen,

  Als we permanent wonen overal zouden toestaan hadden we een ander gesprek. Maar dat is nadrukkelijk niet wat de gemeente wil en wat ook zeker niet mag van de provincie, overigens.

  Hier wordt specifiek een uitzondering gemaakt voor Zuiderzee op Zuid, dus moet ik mijzelf daartoe beperken.

  Dat zo’n complex de door u genoemde woningnood zou oplossen met vraagprijzen van € 325.000.- k.k. lijkt mij volstrekt niet aannemenlijk. Wachtlijsten in de gemeente Dronten zijn ook niet lang bezweert OFW. Al geldt dat misschien wel voor de door u genoemde doelgroepen.

  Juist om die reden zal daarop de komende jaren extra worden ingezet in de gemeentelijke woonvisie.

  Overigens geldt zowel voor ouderen als jongeren dat Zuiderzee op Zuid zo ver van alles weg ligt dat het daarmee al ongeschikt is.

  Mijn punt is dat je dit alles bij de overweging moet betrekken in plaats van de,naar mijn opvatting, tamelijk populistitsche afweging van dhr. Bakker in zijn column.

  Door: Dingetje op 9 juli 2016, 11:52

  Hier in Zeeland zijn aardig wat kleinschalige parken zonder extra voorzieningen die bewoond worden door senioren. Deze hebben hiervoor gekozen ivm het langer zelfstandig kunnen blijven wonen, sociale controle, mantelzorg voor elkaar, burgerparticipatie etc. Woningen zijn er niet genoeg en inderdaad de woningen staan dan voor het grootste deel van het jaar leeg, wat verpaupering, diefstal enz. met zich meebrengt. Jaagt men deze mensen weg dan zal het Gemeenten veel meer geld gaan kosten.

  Door: Paul Vermast op 9 juli 2016, 12:47

  Beste Ron (geen anonieme namen gebruiken, zie de huisregels),

  De vergelijking tussen Zeeland (waar ik ben opgegroeid) en Dronten gaat mank. Immers: de voorzieningendichtheid van Zeeland is vele malen groter dan de uitgestrektheid van de Flevopolder.

  Los daarvan gaat het nu niet om de vraag of je wonen op recreatieparken in het algemeen wel of niet moet toestaan. Dat is namelijk een andere discussie. In Dronten staan we dat niet toe in het beleid. Maar voor dit speciefieke geval willen we er ineens van afwijken omdat er een projectontwikkelaar een probleem heeft. Dat is waarom wij als GroenLinks ons er tegen verzetten.

  Wij staan voor een betrouwbare overheid die niet met alle winden mee waait. Nieuw beleid en beleidswijzigingen kunnen, maar dan gebaseerd op een goed doordachte visie. Daarvan is in deze casus geen sprake naar mijn opvatting.

  Door: Ellen op 9 juli 2016, 14:05

  Is het niet raar dat de centrale overheid decentraliseert, het noorden van het land gaat legaliseren, Dronten een projectontwikkelaar helpt, Gelderland de Vitale parken heeft.

  Welk land, binnen de EU, leven we eigenlijk?

  Ellen

  Door: Paul Vermast op 9 juli 2016, 15:33

  Ah, de huisjeslobby haakt aan! Je punt gaat alleen even aan me voorbij Ellen, maar waar het hier om gaat is een object waar nog niemand permament mag wonen. De gemeente Dronten wil dat ook niet op recreatieparken. Dus dat gegeven staat nu niet ter Discussie.

  Waar het mij om gaat is dat er één projectontwikkelaar met een probleem wordt geholpen, terwijl de ‘gewone’ mensen met een onverkoopbaar huisje maar moeten zien hoe ze het redden.

  Ik vind dat onjuist. Een discussie om het overal toe te laten vraagt om een nieuwe afweging die ik pas dan kan gaan maken in een bredere context.

  In anwoord op je vraag: ik woon in de Europese Unie, Lidstaat Nederland, provincie Flevoland, gemeente Dronten. En daar ben ik blij mee! 😉

  maandag, 13 juni 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Wethouder Vis heeft een probleem

  In weblog, dronten, gemeenteraad, wet markt en overheid, wethouder vis, agenda, algemeen, gemeente, politiek, en meer.

  Soms vind ik politiek moeilijk uit te leggen. Want wethouder Vis bungelt politiek de rest van de zomer, al zal de gemiddelde inwoner daar geen weet van hebben. Mede ook omdat de media er niet over schrijven.

  Ik begrijp dat heel goed van de media; want het onderwerp is te suf om over te vallen en toch heeft de wethouder het voor elkaar gekregen dat ik hem eigenlijk helemaal beu ben. Inhoudelijk gaat het om een tamelijk technische uitwerking van de Wet Markt en Overheid die in juli 2014 in werking is getreden. Deze wet regelt hoe gemeenten zich moeten gedragen op het moment dat ze activiteiten hebben die concurrerend zijn met bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het hebben en exploiteren van een zwembad. Het doel van de wet is om voor bedrijven en overheden dezelfde regels te laten gelden zodat er een eerlijk speelveld voor bedrijven gewaarborgd blijft.

  Soms kan het zo zijn dat een activiteit in concurrentie staat, maar een algemeen belang dient dat een bijzondere positie rechtvaardigt. Bijvoorbeeld (opnieuw) een zwembad: Het kan zijn dat de gemeente vindt dat alle kinderen zwemles moeten kunnen krijgen en om die reden niet alle kosten worden doorberekend. Daardoor kan de zwemles goedkoper worden aangeboden dan in een commercieel zwembad. Als de gemeente besluit dat te willen doen moet het zwembad op een lijst worden geplaatst van economische activiteiten van algemeen belang. De gemeenteraad stelt deze lijst (op voorstel van het college) vast.

  De lijst waarmee het college kwam in maart bevatte drie onderdelen: de parkeergarage in Dronten-Centrum, parkmanagement op Poort van Dronten en anti-kraak verhuur of het in gebruik geven  van gemeentelijke gebouwen. Het lastige is dat gemeenten hier heel verschillend mee omgaan. Er zijn gemeenten die geen enkele activiteit van algemeen belang aanwijzen, maar er zijn ook gemeenten die een waslijst van activiteiten hebben.

  Vragen waarom onderwerpen niet op de lijst staan kon en kan wethouder Vis inhoudelijk niet toelichten.Dat gebeurde na vragen in de commissievergadering en in de gemeenteraadsvergadering van maart. Daarna ging het onderwerp van de agenda en zou het in mei terug in de commissie komen. Maar het college haalde het in mei voor aanvang van de agenda. Vorige week mochten we het dan eindelijk weer over het voorstel hebben. Inmiddels er was een extra, door hem zelf gecreëerd, probleem voor de wethouder bij gekomen. In al zijn wijsheid had hij besloten om een inspraakprocedure op te starten die eindigde op de avond van de commissievergadering. Daarmee was het dus voor de commissie niet mogelijk om de opmerkingen van inwoners en ondernemers te kunnen meewegen in de besluitvorming.

  Maar ook inhoudelijk kon de wethouder weer niet uitleggen waarom zaken nu wel of niet op de lijst stonden. Als heel klein voorbeeld vroeg ik naar het gratis verstrekken van strooizout in de winter. Het antwoord van de wethouder was dat we dit maar in een bepaalde periode van het  jaar doen en dus geen concurrentie zijn. Maar ik acht de kans ook niet erg groot dat we nu, half juni, bij de Gamma of de Formido in het dorp wél strooizout zouden kunnen kopen. Opnieuw een antwoord van niets natuurlijk.

  De wethouder werd voorlopig ‘gered’ omdat het onderwerp op voorstel van alle (!) fracties in de gemeenteraad alweer van de agenda werd gehaald zodat er in september opnieuw (voor de derde keer) in de commissie over gesproken kan worden. Daarmee is het probleem van de wethouder even over de zomer heen geschoven. Maar het vertrouwen dat hij dan met een beter voorstel komt of wel met overtuiging en gezag de vragen kan wegnemen; ben ik eigenlijk wel een beetje kwijt.

  Wethouder Vis bungelt dus nog de hele zomer. Mij lijkt dat een onaangenaam gevoel en als ik hem zou zijn zou ik mezelf de komende maanden eens heel stevig beraden of ik de goede man voor deze plek zou zijn. Ik wens hem daar, in alle oprechtheid, veel wijsheid bij toe!

  Het bericht Wethouder Vis heeft een probleem verscheen eerst op Paul Vermast.

  zondag, 12 juni 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Emo-boeren door Astrid van de Ven

  Alletwee de foto s komen op hetzelfde neer! Het is dezelfde rotsfeer dus dat MOET anders!

  dinsdag, 31 mei 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Emo-boeren

  In landbouw, weblog, boeren, varkenshouderij, groenlinks, politiek, milieu, sp, consumenten.

  In NRC Handelsblad van 30 mei stellen Ingrid Jansen (voorzitter van de Nederlandse vakbond Varkenshouder) en Eric Douma (voorzitter LTO Varkenshouderij) dat ‘de hetze tegen varkensboeren ze nog eens het land uit jaagt’. Een hetze die volgens de varkenssector wordt gevoerd door organisaties als ‘Varkens in Nood’, ‘Wakker Dier’ en de Partij voor de Dieren.

  Eigenlijk is het de traditionele boeren klaagzang van ‘de hele wereld die tegen de boeren is’. Zéker de veehouderij heeft daar behoorlijk last van omdat een debat over dieren snel heftiger reacties oproept dan dat een debat over de behandeling van sla.

  Jansen en Douma gaan in de gebruikelijke reflex: ‘de veehouderij in Nederland doet al heel veel aan dierwelzijn’, ‘de prijzen staan al zo onder druk’ en ‘als wij het niet doen gebeurt het wel in het buitenland waar er helemaal niet aan dierwelzijn wordt gedaan’.

  Stuk voor stuk zijn het valide argumenten omdat ze waar zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dit een voldoende legitimatie is om op dezelfde weg door te gaan. Want het beeld van de varkenshouder en de maatschappij loopt uiteen.

  Rond Moederdag was er grote ophef over een ansichtkaart die ‘Varkens in Nood’ verspreidde met daarop een vrouw, op haar zijde liggend in een varkensstal. Afgebeeld met meerdere borsten waaraan baby’s liggen te zogen en de begeleidende tekst: “geen moeder wil hier liggen”.

  Ansichtkaart Varkens in Nood Tweet van varkensboerin Marielle van Dijk

  De reacties vanuit de sector waren niet van de lucht. “Een walgelijke actie zo vlak voor Moederdag”. Varkenshoudsters kwamen op twitter in actie met de hashtag #rozemoederdag en plaatste daar plaatjes van zeugende varkens die ‘topmoeders’ zijn. De actie van ‘Varkens in Nood’ werd door Varkensboerin Sabine Grobbink bij RTL Nieuws afgedaan als een “walgelijk plaatje”, als ze dat zo mag zeggen. “En ook wat vrouwonterend.”

  Toch denk ik dat de gemiddelde consument niet heel veel verschil zag. Natuurlijk, de sfeer die de plaatjes oproepen zijn totaal anders, maar uiteindelijk zie je een moeder(dier) met jongen in een kraamkooi liggen. Het is een beeld van de werkelijkheid.

  In NRC waarschuwen Jansen en Douwma dat de varkenshouderij door de aanvallen van de dierenlobby, maar ook partijen als GroenLinks en SP krijgen er van langs, er voor zal zorgen dat “varkenshouders weer de muren zullen gaan optrekken en niet meer willen laten zien wat zij doen. De motivatie om duurzamer te produceren zal steeds minder worden. Kortom: zonder constructieve discussie tussen boeren, maatschappij en politiek, loopt de verduurzaming van de veehouderij dood” stellen de twee.

  Het is precies de verkeerde reactie omdat de sector de schuld geheel en al buiten zichzelf zoekt. Iedereen is gek, begrijpt het niet of voert een hetze. De zielige varkenshouders die het al zo zwaar hebben zijn de dupe en willen “een blijvende dialoog gebaseerd op de ratio in plaats van op emotie.”
  Alle kritiek op de veehouderij wordt weg gezet als ‘emotie’ en verwijten zonder ‘ratio’ terwijl de sector zelf meteen overal vol emotie op reageert. Dat geldt voor kalveren bij de koe (zie mijn eerdere blog), maar ook nu weer bij de varkensboeren.

  Terwijl de vraag of de sector misschien niet te zeer is doorgeschoten, niet eens op tafel komt. Mestoverschotten, verzuring, uitstoot van fijnstof en stank in de varkenshouderijgebieden worden niet benoemd. De milieudruk die de sector op delen van de natuur, het landschap en het milieu legt wordt buiten beschouwing gelaten omdat het ongemakkelijk is.

  Naar mijn opvatting moet de sector inderdaad de open dialoog aangaan. Maar vanuit een zelfbewuste positie, in plaats van de ‘underdog’ die nu al te makkelijk uit zijn hondenhok wordt gehaald. De sector zal moeten hervormen en verkleinen om de milieudruk in evenwicht te brengen met de omgeving. Dat is onvermijdelijk de komende jaren en de sector kan beter plannen maken voor een zachte overgang, dan tegenwerken en de klappen van het kapitalisme opvangen in de vorm van faillissementen van familiebedrijven.

  Maar ook het gesprek aangaan met de consument, om te laten zien dat het beeld van dartelende biggen in weides en modder niet kan. Niet zolang de voorkeur uitgaat naar de kiloknaller, boven diervriendelijker geproduceerd vlees. Ook voor consumenten is het kiezen of delen: deze vorm van veehouderij met z’n kiloknallers of meer betalen en extensievere varkenshouderijen waarvan boeren fatsoenlijk kunnen leven.

  Want dat is precies wat boeren willen: fatsoenlijk leven. Dat geldt voor henzelf, maar misschien nog wel meer voor hun dieren waarvoor ze 7 dagen in de week, 24 uur per dag klaar staan als het moet. Het verklaart ook de begrijpelijke emotie van de boeren, want het is niet (alleen) hun werk; maar het is hun leven en deels ook hun identiteit.

  Juist die identiteit zou de boeren een zelfbewustzijn moeten geven om dat debat met de maatschappij aan te gaan en te ontdoen van emotie. Maar dan ook alle emotie; ook die van de boeren zelf!

  Het bericht Emo-boeren verscheen eerst op Paul Vermast.

  Reacties op Emo-boeren

  Door: Astrid van de Ven op 12 juni 2016, 10:10

  Alletwee de foto s komen op hetzelfde neer! Het is dezelfde rotsfeer dus dat MOET anders!

  woensdag, 4 mei 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  4 mei: dodenherdenking

  In weblog, dodenherdenking, rust, dood.

  De achttien doden

  Een cel is maar twee meter lang
  en nauw twee meter breed,
  wel kleiner nog is het stuk grond,
  dat ik nu nog niet weet,
  maar waar ik naamloos rusten zal,
  mijn makkers bovendien,
  wij waren achttien in getal,
  geen zal den avond zien.

  O lieflijkheid van licht en land,
  van Holland’s vrije kust,
  eens door den vijand overmand
  had ik geen uur meer rust.
  Wat kan een man oprecht en trouw,
  nog doen in zulk een tijd?
  Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw
  en strijdt den ijdlen strijd.

  Ik wist de taak die ik begon,
  een taak van moeiten zwaar,
  maar’t hart dat het niet laten kon
  schuwt nimmer het gevaar;
  het weet hoe eenmaal in dit land
  de vrijheid werd geëerd,
  voordat een vloekb’re schennershand
  het anders heeft begeerd.

  Voordat die eeden breekt en bralt
  het miss’lijk stuk bestond
  en Holland’s landen binnenvalt
  en brandschat zijnen grond;
  voordat die aanspraak maakt op eer
  en zulk Germaansch gerief
  ons volk dwong onder zijn beheer
  en plunderde als een dief.

  De Rattenvanger van Berlijn
  pijpt nu zijn melodie, –
  zoo waar als ik straks dood zal zijn
  de liefste niet meer zie
  en niet meer breken zal het brood
  en slapen mag met haar-
  verwerp al wat hij biedt of bood
  die sluwe vogelaar.

  Gedenkt die deze woorden leest
  mijn makkers in den nood
  en die hen nastaan ’t allermeest
  in hunnen rampspoed groot,
  gelijk ook wij hebben gedacht
  aan eigen land en volk –
  er daagt een dag na elken nacht,
  voorbij trekt iedre wolk.

  Ik zie hoe’t eerste morgenlicht
  door ’t hooge venster draalt.
  Mijn God, maak mij het sterven licht-
  en zoo ik heb gefaald
  gelijk een elk wel falen kan,
  schenk mij dan Uw gena,
  opdat ik heenga als een man
  als ‘k voor de loopen sta.

  Jan Campert (1902-1943)

  Het bericht 4 mei: dodenherdenking verscheen eerst op Paul Vermast.

  dinsdag, 3 mei 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Plattelands-ministerie

  In landbouw, weblog, groenlinks, lto, ministerie, platteland, rik grashoff, boeren, cda, en meer.

  ‘Krijgen we volgend jaar een minister van Voedsel?’ vraagt de NOS zich vanmorgen af nadat PvdA, CDA en ChristenUnie hebben aangegeven dat ‘beleid over voedsel volgens de partijen te veel is versnipperd over verschillende ministeries en moet samenkomen in een op te richten ministerie van Voedsel’ zo weet de NOS.

  GroenLinks is bij monde van Kamerlid Rik Grashoff tegen omdat ‘het beleid moet veranderen, niet de naam van het ministerie’. Dat het beleid moet veranderen ben ik direct eens met Rik, maar ik zou wel degelijk een pleidooi willen houden binnen de partij om opnieuw te willen kijken naar een ministerie van Landbouw; samen met Natuur en Platteland.

  Het bodemgebruik in Nederland 2012. Bron: CBS

  Van de totale oppervlakte van Nederland valt 68% aan te duiden als ‘groene ruimte’. Verreweg het grootste deel daarvan is agrarisch gebied (54%). Ons land bestaat verder voor 19% uit water en voor ‘slechts’ 13% uit bebouwd gebied. Bron: CBS, 2016

  De focus van GroenLinks ligt op de stad. “De toekomst van Nederland begint in de stad. In de energieke drukte van zoveel mensen, kleine bedrijven en grote ondernemingen ontstaan voortdurend creatieve oplossingen. […]GroenLinks gelooft in de kracht van de stad. In moderne steden ontstaan nieuwe banen. […] Wie aan de toekomst wil bouwen, moet dus in de stad aan de slag. En GroenLinks heeft grote ideeën voor de toekomst. […] Ideeën over hoe we aan het werk kunnen blijven en economische tegenslag overwinnen” valt te lezen in een pamflet van de Tweede Kamerfractie uit maart 2010.

  Daarmee ligt de aandacht van GroenLinks vooral op die 13% van Nederland waarin de meeste mensen wonen. Ik zou een pleidooi willen houden voor meer GroenLinkse aandacht voor de overige 68% van ons land. Want hoe belangrijk de stad ook is voor onze economie, welzijn en volkshuisvesting: de stad kán niet zónder het platteland!

  Daarom zou ik willen pleiten voor een nieuw ministerie van Landbouw, Natuur en Platteland. Een ministerie dat waakt over de voedselveiligheid (dat is landbouw), maar ook zorg draagt voor het Rijksnatuurbeleid, bewaking van de landschappelijke kwaliteiten, versteviging van de plattelandseconomie en coördinerend is voor de planologische inpassing van de klimaatmaatregelen die we moeten nemen op het gebied van waterberging en duurzame energieopwekking.

  Naar mijn opvatting, een GroenLinks-ministerie puur sang! Omdat juist de waarden die wij op het gebied van natuur en milieu, landbouw, energieopwekking en ruimtelijke ordening, belangrijk vinden daarin een plaats kunnen krijgen. Voor mij zijn landbouw en voedsel in beginsel zozeer met elkaar verknoopt dat je met ‘landbouw’ meteen die hele lading dekt.

  GroenLinks zou, wat mij betreft, meer moeten gaan staan voor de boeren en het platteland. Want de verschillen lijken wellicht erg groot, maar zijn die volgens mij steeds minder. Recent was ik bij een voordracht van de voorzitter van ZLTO, Hans Huijbers, voor het Agrofood Cluster van de Regio Zwolle waarin hij zijn visie en die van de ZLTO schetste. Tot mijn eigen verrassing was ik het vrijwel geheel met hem eens. De Land- en Tuinbouworganisatie heeft de laatste jaren een enorme ommezwaai gemaakt in het denken en in het kijken naar zichzelf. Ik hoorde Hans Huijbers letterlijk zeggen dat we het niet langer over ‘duurzaamheid’ moeten hebben maar, zoals de Zuid-Afrikanen, over ‘volhoudbaarheid’. Een economische, ecologische en sociale volhoudbaarheid. Het is en pleidooi dat ikzelf al jaren voorsta!

  De reactie van Rik dat het beleid moet veranderen klopt, maar dat kan dus ook door met een nieuwe naam (en taken) de focus te verleggen zodat er nieuw en beter beleid kan/moet worden gemaakt. Het plattelands-ministerie kan daarvoor een goed vehikel zijn. Want de stad kan niet zonder het platte land (voor voedsel, energieopwekking, ontspanning en recreatie) zoals het platteland niet kan zonder de stad (als afzetmarkt, economische motor voor de nationale economie en voorzieningen die er op het platteland niet zijn).

  Het bericht Plattelands-ministerie verscheen eerst op Paul Vermast.

  dinsdag, 26 april 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  30 jaar Tsjernobyl

  In weblog, fukushima, kerncentrale borssele, kernenergie, kernramp, tsjernobyl, groenlinks, nieuws.

  We waren het ons, deze morgen 30 jaar geleden, niet bewust dat zich in Tsjernobyl een ramp voltrok. Sowieso, ik was acht jaar oud, dus dacht niet verder dan school of Lego-kastelen.

  Maar toen de wereld na dagen ontdekte dat er iets verschrikkelijk mis was en grote zorgen en angst zich van West-Europa meester maakte, was ik me daarvan zeer bewust. Ook omdat ik vanuit mijn slaapkamer de koepel van de kerncentrale Borssele kon zien en de koeltorens van Doel (nabij Antwerpen) een vertrouwd beeld waren als we Zeeland uitreden. Net zulke fabrieken als waarmee er heel ver weg een ongeluk was gebeurd en waardoor de sla van de volkstuin weg gegooid moest worden.

  Het is dertig jaar later, we zijn een tweede enorme kernramp in het Japanse Fukushima verder, en nog altijd zijn die centrales van Borssele en Doel niet dicht! Nota bene in deze week brengt ‘mijn Vlaamse partij’ (naast GroenLinks ben ik ook lid van onze zusterpartij Groen in België) het schokkende nieuws naar buiten dat de Belgische toezichthouders gevoelig zijn voor politieke druk en er vragen zijn over de onafhankelijkheid van het toezicht. En dat in een tijd dat de zeven Belgische kerncentrales vaker storing lijken te hebben dan de Nederlandse spoorbeheerder ProRail en grote delen van Nederland ‘preventief’ jodiumpillen heeft gekregen voor het geval er iets mis zou gaan.

  Het nieuws met betrekking tot de kernramp beperkt zich, op wat herdenkingsnieuws na, tot een bericht dat Nederland 1 miljoen euro extra bijdraagt aan de nog altijd duizelingwekkende kosten om de gevolgen van de Tsjernobyl-ramp te bestrijden. Het gevoel dat we eigenlijk al dertig jaar te laat zijn om radicaal te besluiten kerncentrales te sluiten leeft volstrekt niet. Zorgen over de Belgische centrales zijn er wellicht in Zeeland en Zuid-Limburg nog het meest, maar eigenlijk lijkt de ramp vooral vergeten. Maken we ons -zoals dertig jaar geleden vermoedelijk- vooral druk over het weer de komende dagen.

  Och ja, het slaapt voor de meesten wel zo rustig misschien. Maar ik kan er van wakker liggen.

  Het bericht 30 jaar Tsjernobyl verscheen eerst op Paul Vermast.

  maandag, 25 april 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reactie op Jubelstemming op het partijcongres door Frank Pels

  In groenlinks.

  Je weet dat ik GroenLinks een warm hart toedraag. Na het Sap-Didi-*censuur* even wat minder…. maar zelfs dat slijt.

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Jubelstemming op het partijcongres

  In weblog, congres, groenlinks, jesse klaver, oplossing, rotterdam, vluchtelingen.

  De sfeer is goed in de Rijtuigenloods afgelopen zaterdag. We gaan een nieuwe lijsttrekker benoemen en staan er weer heel goed voor in de peilingen. Hier en daar dromen we er van ‘de grootste op links’ te worden. Jesse spreekt in zijn toespraak tot het congres de wens uit dat GroenLinks het ‘motorblok van het volgende kabinet kan worden’.

  In de analyses van het congres in de kranten en overige media lees je vooral de vraag hoe Jesse zijn ambities een invulling gaat geven en hoe hij de nieuwe groepen kiezers kan aanspreken.

  Gistermiddag, op een verjaardag in Rotterdam, werd ik op Jesse aangesproken door iemand die zichzelf ‘niet echt bepaald een GroenLinks-stemmer’ noemt, maar die zich toch aangesproken voelt door het verhaal van Jesse. “Over vluchtelingen zegt hij bijvoorbeeld echt hoe het ervoor staat. Hij is de eerste politicus die ik gewoon in begrijpelijk Nederlands een verhaal hoor vertellen, wat ik misschien liever niet zou willen horen, maar wel hoe het echt in elkaar zit. Daar kan ik wel enthousiast van worden, want het is een reëel beeld met oplossingen”.

  Gewoon het hele verhaal vertellen, niet er omheen draaien en met concrete oplossingen of maatregeken komen. Dat is het verhaal van Jesse en dat we als partij het komende jaar verder moeten uitbouwen. Het is het verhaal waar mensen naar snakken: geen mooie praatjes, niet draaien om de hete brei; maar een oprechte uitleg en zoeken naar een oplossing. Ook al is dat niet voor iedereen de gedroomde oplossing, als het maar haalbaar en oprecht is.

  Het bericht Jubelstemming op het partijcongres verscheen eerst op Paul Vermast.

  Reacties op Jubelstemming op het partijcongres

  Door: Frank Pels op 25 april 2016, 17:56

  Alle lof voor Klaver. Nu maar hopen dat hij niet te vroeg piekt……. 🙁

  Door: Paul Vermast op 25 april 2016, 19:42

  Zeker Frank! Daar zullen we met z’n allen hard aan moeten werken de komende maanden. Help je mee? 😉

  Door: Frank Pels op 25 april 2016, 22:53

  Je weet dat ik GroenLinks een warm hart toedraag. Na het Sap-Didi-*censuur* even wat minder…. maar zelfs dat slijt.

  vrijdag, 15 april 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Woningbouw door gemeente volkomen bizar

  In weblog, dronten, gemeente, mfc, mfc swifterbant, ofw, swifterbant, woningbouw, gemeenteraad, en meer.

  Het college zal de gemeenteraad voorstellen om 30 sociale huurwoningen te gaan bouwen en exploiteren als onderdeel van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Swifterbant. Het college komt tot dit voorstel omdat woningbouwcorporatie OFW niet in het project wil deelnemen en op deze manier de laatste hobbel voor realisatie wordt weggenomen.

  Maar dat we als gemeente 5 miljoen steken in de bouw van 30 sociale woningen; die we ook nog eens de komende vijftig jaar (!) gaan verhuren en exploiteren is goed beschouwd volkomen bizar. Straks ben ik dus niet alleen lid van de gemeenteraad, maar tevens toezichthouder van een verhuurder in de sociale sector?

  Wat misschien nog met het meeste steekt is dat we kennelijk als gemeente deze noodgreep moeten toepassen om de door iedereen zo gewenste ontwikkeling voor Swifterbant mogelijk te maken. Het is te betreuren dat OFW of een andere partij kennelijk geen mogelijkheden zien om een dergelijke investering in seniorenwoningen in Swifterbant te kunnen doen. Alle politieke partijen hebben zonder uitzondering de woonvoorzieningen voor ouderen in Swifterbant als prioriteit aangeduid in hun verkiezingsprogramma. Dat geldt evenzeer voor GroenLinks. Dus als het collegevoorstel er ligt zal de fractie het op z’n merites beoordelen, afwegen ten opzichte van ons verkiezingsprogramma en de algemene maatschappelijke risico’s in kaart brengen, om dan tot een oordeel te komen. Maar in de eerste reactie is het natuurlijk een mesjogge plan!

  Ondanks dat ik zonder moeite tientallen vragen kan bedenken waarop ik nog een antwoord wil van het college, zie ik ook kansen. Want als we iets zelf dus écht héél graag willen als gemeente; gaan we het dus kennelijk ook gewoon zélf doen. Zelfs als je daarmee dus als gemeente met semi-commerciële doelstellingen de markt op gaat met overheidsgeld!

  Laten we rond de kadernota dan een lekker uitpakken met initiatieven rond de opwekking van duurzame energie, het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt en misschien moeten we eens een eigen thuiszorgorganisatie oprichten die wel een volledig zorgpakket kan leveren? Als we dat dan weer kunnen combineren met die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snijdt het mes aan twee kanten!

  Kennelijk is dit wat we moeten doen om het MFC in Swifterbant van de grond te krijgen. Dus misschien moesten we dat dan maar doen. Daarmee scheppen we dan wel een erg duidelijk precedent voor andere zéér gewenste ontwikkelingen! Het kan nog wel eens erg interessant worden in de gemeenteraad!

  Het bericht Woningbouw door gemeente volkomen bizar verscheen eerst op Paul Vermast.

  dinsdag, 5 april 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Wie niet gaat stemmen; stemt Geen Stijl

  In weblog, geen stijl, groenlinks, oekraïne, politiek, referendum, sp, verkiezingen, dronten, en meer.

  Het was wachten wie er als eerste over zou gaan beginnen: ‘het feest der democratie’ dat stemmen zou moeten zijn. Bert Wagendorp in de Volkskrant noemt het vanmorgen en meldt meteen geen zin in dat feestje te hebben. Dus blijft hij thuis.

  Daarbij stoffeert hij die mening met wat algemeenheden dat het referendum niet zinvol is, eigenlijk niet over de Oekraïne gaat en dat hij “geen zin [heeft] mee te doen aan democratische balorigheid”.

  Dat er morgen geen democratisch feestje wordt gevierd is een ding wat zeker is. Zeker sinds vorige week de initiatiefnemers ook ronduit lieten weten dat de Oekraïne hen helemaal niets kan schelen (zoals ik al voorspelde in een eerder blogje).

  Verkrachting van de democratie

  Morgen gaan we dus eigenlijk kijken naar de verkrachting van de democratie door een paar puberachtige koorballen als Jan Roos en (om Bert Wagendorp maar weer aan te halen) “de zelfbenoemde ‘belangrijkste intellectueel van Nederland’ Thierry Baudet”. Zo’n verkrachting is natuurlijk onaangenaam om te zien. Dus blijven we liever weg, doen we niet mee. Want we hebben geen zin in het gebral van Geen Stijl.

  Het beste antwoord dat je geven kunt aan deze (ik citeer Wagendorp maar opnieuw) “volstrekte zinloosheid van een louter op effectbejag gerichte onderneming” is een hoge opkomst met een klinkend en helder ‘Ja’. Want als we een democratisch middel zoals het referendum laten kapen door een stel ‘reaguurders’ zullen er nog heel wat zinloze referenda volgen.

  De meeste moeite

  Mogen ga ik stemmen, al is het niet van harte. Maar waar ik misschien nog meer moeite mee heb zijn de politici (van zeer verschillend politiek pluimage) die –al dan niet publiekelijk- laten weten niet te gaan stemmen.

  Politici die niet gaan stemmen voor het referendum hebben, naar mijn opvatting, ieder moreel recht van spreken verloren. Het getuigt van een schokkende intellectuele luiheid om dan maar (publiekelijk) geen keuze te willen maken omdat je het kennelijk te ingewikkeld vindt of er ‘geen zin in hebt’ zoals Bert Wagendorp.

  Hoe kun je de volgende keer nog serieus aan diezelfde kiezer het vertrouwen vragen om op jou te stemmen als je zelf verstek laat gaan als het een beetje lastig wordt? Of is dan toch de cynische conclusie terecht dat het in de politiek kennelijk alleen maar om het (politiek) eigenbelang gaat? Er staat immers geen partijpolitiek belang voorop en onze politiek bestuurders haken dan massaal af? In Dronten hebben enkel GroenLinks en SP de moeite genomen om campagne te voeren. Toegegeven: D66 heeft wel nog wat posters geplakt. Maar verder is er in geen velden of wegen een politicus te bekennen die de kiezers een mening, argumenten of een stemadvies wil meegeven.

  Als kiezer voel je jezelf dan toch ook niet bepaald serieus genomen lijk me.

  Het bericht Wie niet gaat stemmen; stemt Geen Stijl verscheen eerst op Paul Vermast.

  Reacties op Wie niet gaat stemmen; stemt Geen Stijl

  Door: Frank Pels op 5 april 2016, 13:15

  Tja….. en dan hebben we het nog niet over die 45 miljoen aan gemeenschapsgeld die dit referendum kost. Daar had ik toch wel een nuttigere besteding voor geweten. En wat te denken van die man/vrouwjaren die worden verspild voor o.a. bezetting van de stembureau’s.

  En door dit gedoe neemt de kans voor een referendum over een echt belangrijk onderwerp – TTIP bijvoorbeeld – sterk af. Daar wil nu echt niemand meer voor flyeren.

  Maar even strategisch denken: bij een opkomst van <30% kan de politiek dit naast zich neerleggen. Dussss….. door morgen 'ja' te stemmen help je referendum misschien aan een nee. Ik twijfel nog steeds.

  Door: Paul Vermast op 5 april 2016, 14:22

  Het omgekeerde geldt ook Frank, door niet voor te gaan stemmen help je het aan een ‘Nee’ op het moment dat de 30% toch wordt gehaald. De peilingen over de opkomst lopen dermate uiteen dat ik dat een te risico volle gok vind.

  Door: Frank Pels op 5 april 2016, 14:28

  Ik ben me van dat risico bewust. Ik twijfel dan ook nog.

  Door: Paul Vermast op 5 april 2016, 14:33

  Dat begrijp ik 😉

  donderdag, 24 maart 2016

  Paul Vermast

  Paul Vermast

  Hyves Linkedin Twitter Youtube Flickr GR

  Reserve Belg

  In weblog, aanslagen, belgië, brussel, pasen, terrorisme, groenlinks, jesse klaver, blog, en meer.

  De vaste lezers van mijn blog weten dat ik over de jaren heen veel en vaak over België heb geschreven, zeker als er weer eens hooglopend gedoe was bij onze Zuiderburen over de ‘communautaire problematiek’. Pater Moeskroen zong in de jaren ’90 van de vorige eeuw al dat ‘recht geaarde Brabo’s’ eigenlijk ‘reserve-Belgen’ zijn. Als in Limburg-geboren-in-Zeeland-opgegroeide-mijn-middelbare-schooltijd-in-Brabant-doorgebrachte ‘Zuiderling’ noem ik mijzelf met enig gevoel voor ironie regelmatig reserve Belg. Hetgeen nog eens bevestigd wordt doordat ik ook lid ben van Groen. De Vlaamse zusterpartij van GroenLinks.

  Ik vind het daarom moeilijk de gebeurtenissen van de afgelopen dagen in Brussel te plaatsen of te becommentariëren. De weerzinwekkende zinloosheid van zo’n aanslag is niet groter als deze plaats vindt in België of dat het plaats vindt in Turkije, Libanon of Rusland. Maar omdat ik mezelf hiermee kan identificeren komt het harder binnen. In mijn leven kan ik het aantal retourvluchten dat ik gemaakt heb vermoedelijk op één hand tellen, maar de eerste vertrok vanaf Zaventem.

  Deze week wordt in Katholieke kringen ook wel ‘de Lijdensweek’ genoemd en op de Vlaamse televisie zag ik een reportage waaronder het hartverscheurende ‘Erbrame dich‘ uit de Matthäus-Passion was gemonteerd. De weerzin van die beelden met de prachtige muziek maken me woordeloos.

  Welke woorden bieden er eigenlijk nog troost of leggen uit wat niet uit te leggen valt? Natuurlijk, noodzakelijke woorden van verzet zoals Jesse Klaver op de avond van de aanslagen al stuurde naar alle GroenLinksers: “Maar wat de barbaren van IS moeten weten, is dat hoeveel pijn zij ons ook doen, hoeveel aanslagen zij ook plegen, hun duivelse missie is gedoemd te mislukken. Onze vastberadenheid is krachtiger dan onze angst. Onze verbondenheid overwint de verdeeldheid die zij zaaien. Onze liefde is sterker dan hun haat. Ze krijgen ons niet klein.”

  Of de 28-jarige Rotterdamse imam Azzedine Karrat, die meteen oproept tot samenhorigheid en verbroedering. Om juist nu de rijen te sluiten in plaats van tegenover elkaar te gaan staan, omdat verdeeldheid precies is wat de terroristen willen.

  Of de analyse van Rob Wijnberg op De Correspondent dat er misschien een soort van vermoeidheid toeslaat omdat “mensen dondersgoed begrijpen dat aanslagen die ingeluid worden met ‘Allahu Akbar’ en opgeëist worden door groeperingen met namen als Islamitische Staat onmiskenbaar met de islam te maken hebben. Die dat ook nooit hebben ontkend. En die doodmoe worden als ze dat verweten wordt.

  Dat zijn mensen die tegelijkertijd weten dat een religie die door anderhalf miljard mensen wordt beleden en uit een miljoenmiljard verschillende denominaties bestaat niet de enige of zelfs maar de belangrijkste oorzaak van terrorisme kan zijn. Die dus weigeren in iedere moslim een potentiële aanslagpleger te zien. En die er doodmoe van worden dat de hele tijd te moeten zeggen.”

  Hoewel het vandaag Witte Donderdag is voelt het al sinds de aanslagen van dinsdag als een heel lange, woordeloze, Stille Zaterdag. Want ik heb er geen woorden voor.

  Het bericht Reserve Belg verscheen eerst op Paul Vermast.

  Aantal berichten op deze pagina: 30. De berichten op deze pagina zijn niet ouder dan 5313 uur (221,4 dagen). Berichtgemiddelde: 0,1 bericht per dag, 0,9 per week.